حافظ (غزلیات)/شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد)
'


۱۰۱ شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیادزدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد ۱۶۸
 گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکنکه فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد 
 ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخاز این فسانه هزاران هزار دارد یاد 
 قدح بشرط ادب گیر زانکه ترکیبشز کاسهٔ سر جمشید و بهمنست و قباد 
 که آگهست که کاووس و کی کجا رفتندکه واقفست که چون رفت تخت جم بر باد 
 ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینمکه لاله میدمد از خون دیدهٔ فرهاد 
 مگر که لاله بدانست بیوفائی دهرکه تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد 
 بیا بیا که زمانی ز می خراب شویممگر رسیم بگنجی در این خراب آباد 
 نمیدهند اجازت مرا بسیر سفرنسیم باد مصلّا و آب رکناباد 
  قدح مگیر چو حافظ مگر بنالهٔ چنگ  
  که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد