حافظ (غزلیات)/شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند)
'


شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهندکه زیرکان جهان از کمندشان نرهند
من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاههزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند
جفا نه پیشه درویشیست و راهرویبیار باده که این سالکان نه مرد رهند
مبین حقیر گدایان عشق را کاین قومشهان بی کمر و خسروان بی کلهند
به هوش باش که هنگام باد استغناهزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند
مکن که کوکبه دلبری شکسته شودچو بندگان بگریزند و چاکران بجهند
غلام همت دردی کشان یک رنگمنه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند
قدم منه به خرابات جز به شرط ادبکه سالکان درش محرمان پادشهند
جناب عشق بلند است همتی حافظکه عاشقان ره بی‌همتان به خود ندهند