حافظ (غزلیات)/سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد)
'


 سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زدبه دست مرحمت یارم در امیدواران زد 
 چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیستبرآمد خنده خوش بر غرور کامگاران زد 
 نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاستگره بگشود از ابرو و بر دل‌های یاران زد 
 من از رنگ صلاح آن دم به خون دل بشستم دستکه چشم باده پیمایش صلا بر هوشیاران زد 
 کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاریکز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد 
 خیال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکینخداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد 
 در آب و رنگ رخسارش چه جان دادیم و خون خوردیمچو نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد 
 منش با خرقه پشمین کجا اندر کمند آرمزره مویی که مژگانش ره خنجرگزاران زد 
 شهنشاه مظفر فر شجاع ملک و دین منصورکه جود بی‌دریغش خنده بر ابر بهاران زد 
 از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شدزمانه ساغر شادی به یاد میگساران زد 
 ز شمشیر سرافشانش ظفر آن روز بدرخشیدکه چون خورشید انجم سوز تنها بر هزاران زد 
 دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دلکه چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد 
 نظر بر قرعه توفیق و یمن دولت شاه استبده کام دل حافظ که فال بختیاران زد