حافظ (غزلیات)/زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست)
'


 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیستدر حق ما هر چه گوید جای هیچ اِکراه نیست 
 در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوستدر صراط مستقیم ایدل کسی گمراه نیست 
 تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راندعرصهٔ شطرنج رندان را مجال شاه نیست 
 چیست این سقف بلند سادهٔ بسیارنقشزین معمّا هیچ دانا در جهان آگاه نیست 
 این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمتستکاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست 
 صاحب دیوان ما گوئی نمیداند حسابکاندرین طغرا نشان حسبة للّه نیست 
 هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو بگوگیر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست 
 بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بودخودفروشان را بکوی می فروشان راه نیست 
 هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماستور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست 
 بندهٔ پیر خراباتم که لطفش دائمستور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست 
  حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست  
  عاشق دردی‌کش اندر بند مال و جاه نیست