حافظ (غزلیات)/روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست)
'


روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنچهٔ هنوز و صدت عندلیب هست
گر آمدم بکوی تو چندان غریب نیست چون من در ان دیار هزاران غریب هست
در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست هر جا که هست پرتو روی حبیب هست
آنجا که کار صومعه را جلوه میدهند ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست
عاشق که شد که یار بحالش نظر نکرد ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست
فریاد حافظ این همه آخر بهرزه نیست
هم قصّه‌ٔ غریب و حدیثی عجیب هست