حافظ (غزلیات)/روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست)
'


 روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاستمی ز خمخانه بجوش آمد و می باید خواست 
 نوبهٔ زهدفروشان گران‌جان بگذشتوقت رندی و طرب کردن رندان پیداست 
 چه ملامت بود آنرا که چنین باده خورداین چه عیبست بدین بیخردی وین چه خطاست 
 باده نوشی که درو روی و ریایی نبودبهتر از زهدفروشی که درو روی و ریاست 
 ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاقآنکه او عالم سرّست بدینحال گواست 
 فرض ایزد بگذاریم و بکس بد نکنیموانچه گویند روا‌نیست نگوئیم رواست[۱] 
 چه شود گر من و‌ تو چند قدح باده خوریمباده از خون رزانست نه از خون شماست 
  این چه عیبست کزان عیب خلل خواهد بود  
  ور بود نیز چه شد مردم بی‌عیب کجاست  

  1. در نسخهٔ خ: ور بگویند روا نیست بگوئیم رواست.