دیوان حافظ/دی پیر می‌فروش که ذکرش به خیر باد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند دیوان حافظ  از حافظ
دی پیر می‌فروش که ذکرش به خیر باد
دیدم بخواب خوش که بدستم پیاله بود
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۱۰۰ دی پیر می فروش که ذکرش بخیر بادگفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد ۱۶۴
 گفتم بباد میدهدم باده نام و ننگگفتا قبول کن سخن و هر چه باد باد 
 سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دستاز بهر این معامله غمگین مباش و شاد 
 بادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچدر معرضی که تخت سلیمان رود بباد 
  حافظ گرت ز پند حکیمان ملالتست  
  کوته کنیم قصّه که عمرت دراز باد