حافظ (غزلیات)/دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی)
'


 دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدیکز عکس روی او شب هجران سر آمدی 
 تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسدای کاش هر چه زودتر از در درآمدی 
 ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال منکز در مدام با قدح و ساغر آمدی 
 خوش بودی ار به خواب بدیدی دیار خویشتا یاد صحبتش سوی ما رهبر آمدی 
 فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دستآب خضر نصیبه اسکندر آمدی 
 آن عهد یاد باد که از بام و در مراهر دم پیام یار و خط دلبر آمدی 
 کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلممظلومی ار شبی به در داور آمدی 
 خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشقدریادلی بجوی دلیری سرآمدی 
 آن کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمونای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی 
 گر دیگری به شیوه حافظ زدی رقممقبول طبع شاه هنرپرور آمدی