حافظ (غزلیات)/در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع)
'


 در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمعشب‌نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع 
 روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم‌پرستبس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع 
 رشته‌ی صبرم به مقراض غمت ببریده‌شدهمچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع 
 گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم‌روکی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع 
 در میان آب و آتش همچنان سرگرم توستاین دل زار نزار اشک‌بارانم چو شمع 
 در شب هجران مرا پروانه‌ی وصلی فرستور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع 
 بی جمال عالم‌آرای تو روزم چون شب استبا کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع 
 کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمتتا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع 
 همچو صبحم یک نفس باقی‌ست با دیدار توچهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع 
 سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنینتا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع 
 آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفتآتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع