دیوان حافظ/خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود دیوان حافظ  از حافظ
خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۱۰۸ خسروا گوی فلک در خم چوگان تو بادساحت کون و مکان عرصهٔ میدان تو باد ۱۶۶
 زلف خاتون ظفر شیفتهٔ پرچم تستدیدهٔ فتح ابد عاشق جولان تو باد 
 ای که انشاء عطارد صفت شوکت تستعقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد 
 طیرهٔ جلوهٔ قد چون سرو تو شدغیرت خلد برین ساحت بستان تو باد 
  نه بتنها حیوانات و نباتات و جماد  
  هرچه در عالم امرست بفرمان تو باد