دیوان حافظ/حسن تو همیشه در فزون باد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند دیوان حافظ  از حافظ
حسن تو همیشه در فزون باد
خستگانرا چو طلب باشد و قوّت نبود
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


 حسن تو همیشه در فزون بادرویت همه ساله لاله گون باد 
 اندر سر ما خیال عشقتهر روز که باد در فزون باد 
 هر سرو که در چمن درآیددر خدمت قامتت نگون باد 
 چشمی که نه فتنهٔ تو باشدچون گوهر اشک غرق خون باد 
 چشم تو ز بهر دلربائیدر کردن سحر ذوفنون باد 
 هر جا که دلیست در غم توبی‌صبر و قرار و بی‌سکون باد 
 قدّ همه دلبران عالمپیش الف قدت چو نون باد 
 هر دل که ز عشق تست خالیاز حلقهٔ وصل تو برون باد 
  لعل تو که هست جان حافظ  
  دور از لب مردمان دون باد