دیوان حافظ/حال دل با تو گفتنم هوس است

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست دیوان حافظ  از حافظ
حال دل با تو گفتنم هوس است
حسنت باتّفاق ملاحت جهان گرفت
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


 حال دل با تو گفتنم هوس استخبر دل شنفتنم هوس است 
 طمع خام بین که قصّه فاشاز رقیبان نهفتنم هوس است 
 شب قدری چنین عزیز و شریفبا تو تا روز خفتنم هوس است 
 وه که در‌دانهٔ چنین نازکدر شب تار سفتنم هوس است 
 ای صبا امشبم مدد فرمایکه سحرگه شکفتنم هوس است 
 از برای شرف بنوک مژهخاک راه تو رفتنم هوس است 
  همچو حافظ برغم مدّعیان  
  شعر رندانه گفتنم هوس است