دیوان حافظ/تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود دیوان حافظ  از حافظ
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
جان بی‌جمال جانان میل جهان ندارد
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۱۰۶ تنت بناز طبیبان نیازمند مبادوجود نازکت آزردهٔ گزند مباد ۱۶۱
 سلامت همه آفاق در سلامت تستبهیچ عارضه شخص تو دردمند مباد 
 جمال صورت و معنی ز امن صحّت تستکه ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد 
 درین چمن چو درآید خزان بیغمائیرهش بسرو سهی قامت بلند مباد 
 در آن بساط که حسن تو جلوه آغازدمجال طعنهٔ بدبین و بدپسند مباد 
 هر آن که روی چو ماهت بچشم بد بیندبر آتش تو بجز جان او سپند مباد 
  شفا ز گفتهٔ شکّرفشان حافظ جوی  
  که حاجتت بعلاج گلاب و قند مباد