حافظ (غزلیات)/تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد)
'


۱۰۶ تنت بناز طبیبان نیازمند مبادوجود نازکت آزردهٔ گزند مباد ۱۶۱
 سلامت همه آفاق در سلامت تستبهیچ عارضه شخص تو دردمند مباد 
 جمال صورت و معنی ز امن صحّت تستکه ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد 
 درین چمن چو درآید خزان بیغمائیرهش بسرو سهی قامت بلند مباد 
 در آن بساط که حسن تو جلوه آغازدمجال طعنهٔ بدبین و بدپسند مباد 
 هر آن که روی چو ماهت بچشم بد بیندبر آتش تو بجز جان او سپند مباد 
 
شفا ز گفتهٔ شکّرفشان حافظ جوی
 
که حاجتت بعلاج گلاب و قند مباد