دیوان حافظ/به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما دیوان حافظ  از حافظ
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را


بملازمان سلطان که رساند این دعا را که بشکر پادشاهی ز نظر مران گدا را
ز رقیب دیو سیرت   مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را
مژهٔ سیاهت ار کرد بخون ما اشارت ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا
دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی تو از این چه سود داری که نمیکنی مدارا
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا را
چه قیامت است جانا که بعاشقان نمودی دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را
به خدا که جرعه‌ٔ ده تو به حافظ سحرخیز
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را