دیوان حافظ/به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبرست دیوان حافظ  از حافظ
به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
بدام زلف تو دل مبتلای خویشتن است


 بجان خواجه و حق قدیم و عهد درستکه مونس دم صبحم دعای دولت تست 
 سرشک من که ز طوفان نوح دست بردز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست 
 بکن معامله‌ٔ وین دل شکسته بخرکه با شکستگی ارزد بصد هزار درست 
 زبان مور بآصف دراز گشت و رواستکه خواجه خاتم جم یاوه کرد و بازنجست 
 دلا طمع مبر از لطف بی‌نهایت دوستچو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست 
 بصدق کوش که خورشید زاید از نفستکه از دروغ سیه روی گشت صبح نخست 
 شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوزنمیکنی بترحّم نطاق سلسله سست 
  مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی  
  گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست