دیوان حافظ/برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدام زلف تو دل مبتلای خویشتن است دیوان حافظ  از حافظ
برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
بکوی میکده هر سالکی که ره دانست
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


 برو بکار خود ای واعظ این چه فریادستمرا فتاد دل از ره ترا چه افتادست 
 میان او که خدا آفریده‌است از هیچدقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست 
 بکام تا نرساند مرا لبش چون ناینصیحت همه عالم بگوش من باد است 
 گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیستاسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست 
 اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولیاساس هستی من زان خراب آبادست 
 دلا منال ز بیداد و جور یار که یارترا نصیب همین کرد و این از آن دادست 
  برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ  
  کزین فسانه و افسون مرا بسی یادست