دیوان حافظ/بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد)
'


۲۲۹ بخت از دهان و دست نشانم نمیدهددولت خبر ز راز نهانم نمیدهد ۱۷۷
 از بهر بوسهٔ ز لبش جان همیدهماینم همی ستاند و آنم نمیدهد 
 مُردم درین فراق و در آن پرده راه نیستیا هست و پرده‌دار نشانم نمیدهد 
 زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بینکانجا مجال باد وزانم نمیدهد 
 چندانکه بر کنار چو پرگار می‌شدمدوران چو نقطه ره بمیانم نمیدهد 
 شکّر بصبر دست دهد عاقبت ولیبدعهدی زمانه زمانم نمیدهد 
  گفتم روم بخواب و ببینم جمال دوست  
  حافظ ز آه و ناله امانم نمیدهد