دیوان حافظ/ببرد از من قرار و طاقت و هوش

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش دیوان حافظ  از حافظ
ببرد از من قرار و طاقت و هوش
بدور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۲۸۲ ببرد از من قرار و طاقت و هوشبت سنگین دل سیمین بناگوش ۲۷۶
 نگاری چابکی شنگی کله دارظریفی مهوشی ترکی قباپوش 
 ز تاب آتش سودای عشقشبسان دیگ دایم میزنم جوش 
 چو پیراهن شوم آسوده خاطرگرش همچون قبا گیرم در آغوش 
 اگر پوسیده گردد استخوانمنگردد مهرت از جانم فراموش 
 دل و دینم دل و دینم ببردستبر و دوشش بر و دوشش بر و دوش 
  دوای تو دوای تست حافظ  
  لب نوشش لب نوشش لب نوش