حافظ (غزلیات)/بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم)
'


 بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویمکه من دلشده این ره نه به خود می‌پویم 
 در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اندآن چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم 
 من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هستکه از آن دست که او می‌کشدم می‌رویم 
 دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنیدگوهری دارم و صاحب نظری می‌جویم 
 گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب استمکنم عیب کز او رنگ ریا می‌شویم 
 خنده و گریه عشاق ز جایی دگر استمی‌سرایم به شب و وقت سحر می‌مویم 
 حافظم گفت که خاک در میخانه مبویگو مکن عیب که من مشک ختن می‌بویم