دیوان حافظ/بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آنکه پامال جفا کرد چو خاک راهم دیوان حافظ  از حافظ
بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم
باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۳۸۰ بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویمکه من دلشده این ره نه بخود می‌پویم ۳۶۱
 در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اندآنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم 
 من اگر خارم و گر گل چمن آرائی هستکه از آن دست که او می‌کشدم[۱] می‌رویم 
 دوستان عیب من بیدل حیران مکنیدگوهری دارم و صاحب نظری می‌جویم 
 گر چه با دلق ملمّع می گلگون عیبستمکنم عیب کزو رنگ ریا می‌شویم 
 خنده و گریهٔ عشّاق ز جائی دگرستمی‌سرایم بشب و وقت سحر می‌مویم 
 حافظم گفت که خاک در میخانه مبویگو مکن عیب که من مشک ختن می‌بویم 

  1. چنین است در نسخ قدیمه مانند خ ق نخ، سایر نسخ: که می‌پروردم.