دیوان حافظ/ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
۴۲۲ ای که با سلسلهٔ زلف دراز آمدهٔفرصتت باد که دیوانه نواز آمدهٔ ۴۲۰
 ساعتی ناز مفرما و بگردان عادتچون بپرسیدن ارباب نیاز آمدهٔ 
 پیش بالای تو میرم چه بصلح و چه بجنگچون بهر حال برازندهٔ ناز آمدهٔ 
 آب و آتش بهم آمیختهٔ از لب لعلچشم بد دور که بس شعبده باز آمدهٔ 
 آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثوابکشتهٔ غمزهٔ خود را بنماز آمدهٔ 
 زهد من با تو چه سنجد که بیغمای دلممست و آشفته بخلوتگه راز آمدهٔ 
  گفت حافظ دگرت خرقه شراب آلوده‌ست[۱]  
  مگر از مذهب این طایفه بازآمدهٔ  


  1. چنین است در خ، سایر نسخ: آلودست.