دیوان حافظ/ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست دیوان حافظ  از حافظ
ای هدهد صبا بسبا می‌فرستمت
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبرست
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


 ای هدهد صبا بسبا می‌فرستمتبنگر که از کجا بکجا می‌فرستمت 
 حیفست طایری چو تو در خاکدان غمزاینجا بآشیان وفا می‌فرستمت 
 در راه عشق مرحلهٔ قرب و بعد نیستمی‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت 
 هر صبح و شام قافلهٔ از دعای خیردر صحبت شمال و صبا می‌فرستمت 
 تا لشکر غمت نکند ملک دل خرابجان عزیز خود بنوا می‌فرستمت 
 ای غایب از نظر که شدی همنشین دلمیگویمت دعا و ثنا می‌فرستمت 
 در روی خود تفرّج صنع خدای کنکایینهٔ خدای نما می‌فرستمت 
 تا مطربان ز شوق منت آگهی دهندقول و غزل بساز و نوا می‌فرستمت 
 ساقی بیا که هاتف غیبم بمژده گفتبا درد صبر کن که دوا می‌فرستمت 
  حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر تست  
  بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت