دیوان حافظ/آن یار کزو خانه ما جای پری بود

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند دیوان حافظ  از حافظ
آن یار کزو خانه ما جای پری بود
ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


 آن یار کزو خانهٔ ما جای پری بودسر تا قدمش چون پری از عیب بری بود 
 دل گفت فروکش کنم این شهر ببویشبیچاره ندانست که یارش سفری بود 
 تنها نه ز راز دل من پرده برافتادتا بود فلک شیوهٔ او پرده‌دری بود 
 منظور خردمند من آن ماه که او رابا حسن ادب شیوهٔ صاحب نظری بود 
 از چنگ منش اختر بدمهر بدر بُردآری چکنم دولت دور قمری بود 
 عذری بنه ای دل که تو درویشی و او رادر مملکت حسن سر تاجوری بود 
 اوقات خوش آن بود که با دوست بسر رفتباقی همه بیحاصلی و بیخبری بود 
 خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرینافسوس که آن گنج روان رهگذری بود 
 خود را بکش ای بلبل از این رشک که گل رابا باد صبا وقت سحر جلوه گری بود 
  هر گنج سعادت که خدا داد بحافظ  
  از یُمن دعای شب و ورد سحری بود