دیوان حافظ/آنکس که بدست جام دارد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند دیوان حافظ  از حافظ
آنکس که بدست جام دارد
آنکه از سنبل او غالیه تابی دارد
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۱۱۸ آنکس که بدست جام داردسلطانی جم مدام دارد ۱۴۹
 آبی که خضر حیات ازو یافتدر میکده جو که جام دارد 
 سررشتهٔ جان بجام بگذارکاین رشته از او نظام دارد 
 ما و می و زاهدان و تقویتا یار سر کدام دارد 
 بیرون ز لب تو ساقیا نیستدر دور کسی که کام دارد 
 نرگس همه شیوهای مستیاز چشم خوشت بوام دارد 
 ذکر رُخ و زلف تو دلم راوردیست که صبح و شام دارد 
 بر سینهٔ ریش دردمندانلعلت نمکی تمام دارد 
  در چاه ذقن چو حافظ ای جان  
  حسن تو دو صد غلام دارد