حافظ (غزلیات)/آن کس که به دست جام دارد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(آن کس که به دست جام دارد)
'


آن کس که به دست جام داردسلطانی جم مدام دارد
آبی که خضر حیات از او یافتدر میکده جو که جام دارد
سررشته جان به جام بگذارکاین رشته از او نظام دارد
ما و می و زاهدان و تقواتا یار سر کدام دارد
بیرون ز لب تو ساقیا نیستدر دور کسی که کام دارد
نرگس همه شیوه‌های مستیاز چشم خوشت به وام دارد
ذکر رخ و زلف تو دلم راوردیست که صبح و شام دارد
بر سینه ریش دردمندانلعلت نمکی تمام دارد
در چاه ذقن چو حافظ ای جانحسن تو دو صد غلام دارد