حافظ (غزلیات)/آن کس که به دست جام دارد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(آن کس که به دست جام دارد)
'


۱۱۸ آنکس که بدست جام داردسلطانی جم مدام دارد ۱۴۹
 آبی که خضر حیات ازو یافتدر میکده جو که جام دارد 
 سررشتهٔ جان بجام بگذارکاین رشته از او نظام دارد 
 ما و می و زاهدان و تقویتا یار سر کدام دارد 
 بیرون ز لب تو ساقیا نیستدر دور کسی که کام دارد 
 نرگس همه شیوهای مستیاز چشم خوشت بوام دارد 
 ذکر رُخ و زلف تو دلم راوردیست که صبح و شام دارد 
 بر سینهٔ ریش دردمندانلعلت نمکی تمام دارد 
 
در چاه ذقن چو حافظ ای جان
 
حسن تو دو صد غلام دارد