تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای جم ۱۳۱۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای جم ۱۳۱۶ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی ۱۳۱۴
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای جم - مصوب ۱۳ آذر ماه ۱۳۱۴

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳ آذر ماه ۱۳۱۴ نسبت به کابینه آقای محمود جم رییس‌الوزراء به اتفاق آراء عده حاضر ۱۱۴ نفر رأی اعتماد داده است.

‌تصمیم فوق در جلسه سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

کابینه آقای جم رییس الوزرا[ویرایش]

 • ‌پاورقی: آقایان وزرایی که در جلسه ۱۳ آذر ماه ۱۳۱۴ به وسیله آقای محمود جم رییس‌الوزراء و وزیر داخله معرفی شده‌اند عبارتند از:

‌*- آقای علی‌اکبر داور (‌وزیر مالیه)

 • - آقای علی منصور (‌وزیر طرق)
 • - آقای باقر کاظمی (‌وزیر امور خارجه)
 • - آقای محسن صدر (‌وزیر عدلیه)
 • - آقای‌نظام‌الدین حکمت (‌وزیر پست و تلگراف)
 • - آقای علی‌اصغر حکمت (‌وزیر معارف و اوقاف)
 • - آقای سرلشگر نخجوان (‌کفیل وزارت جنگ)
 • - آقای‌مصطفی قلی‌بیات (‌رییس کل فلاحت)
 • - آقای مظفر اعلم (‌رییس اداره کل تجارت)
 • - آقای امین (‌رییس کل صناعت و معادن)
 • - آقای علی سهیلی(‌معاون وزارت خارجه) آقای مجید آهی در جلسه ۲۸ دی ماه ۱۳۱۴ (‌به وزارت طرق) به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شدند.

‌*- آقای محمود حکیمی (‌معاون پست و تلگراف) در جلسه ۲۶ بهمن ۱۳۱۴ به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف معرفی شدند.

‌*- آقای سرلشگر امان‌الله جهانبانی (‌رییس کل اداره صناعت) در جلسه ۵ اسفند ماه ۱۳۱۴ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.

‌*- آقای عنایت‌الله سمیعی (‌وزیر خارجه) و آقای سرلشگر امیرفضلی کفیل وزارت جنگ در جلسه ۲۵ فروردین ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی‌شده‌اند.

‌*- آقای محمود بدر به سمت معاونت وزارت مالیه در جلسه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.

‌*- آقای صادق وثیقی به سمت کفالت اداره کل تجارت در جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.

‌*- آقای دکتر محمد سجادی به سمت معاونت وزارت طرق در جلسه ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ به وسیله آقای وزیر طرق معرفی شدند.

‌*- آقای دکتر احمد متین‌دفتری به سمت وزارت عدلیه در جلسه ۱۹ مهر ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.

‌*- آقای محمود بدر به سمت کفالت وزارت مالیه در جلسه ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.

‌*- آقای حسین علاء به سمت ریاست اداره کل تجارت و امور اقتصادی در جلسه ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ به وسیله آقای رییس‌الوزراء معرفی شده‌اند.


منبع[ویرایش]

تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای جم ۱۳۱۴