تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اصلاح اعتبارات برنامه عمرانی هفت ساله دوم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دایر به اصلاح اعتبارات برنامه عمرانی هفت ساله دوم - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۵ کمیسیون مشترک برنامه دو مجلس

ماده واحده - اعتبارات فصول چهار گانه موضوع ماده ۲ قانون برنامه هفت‌ساله دوم بر اساس زیر تغییر می‌یابد:

  • فصل اول کشاورزی و آبیاری ۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
  • فصل دوم ارتباطات و مخابرات ۳۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
  • فصل سوم صنایع و معادن ۹۳۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال
  • فصل چهارم امور اجتماعی ۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

.......................................................

۸۱۱۷۱۰۰۰۰۰۰ ریال

جمع (‌هشتاد و یک بیلیون و یکصد و هفتاد و یک میلیون ریال).

تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز سه‌شنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون تهیه و تقدیم تشکیلات جدید سازمان برنامه از طرف کمیسیون مشترک برنامه مجلسین اتخاذ گردیده‌است قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی