تصمیم قانونی مربوط به اصلاح تبصره فصل چهارم ماده دوم قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

تصمیم قانونی مربوط به اصلاح تبصره فصل چهارم ماده دوم قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا کمیسیون مشترک برنامه مجلسین

ماده واحده - در تکمیل تبصره ماده دوم قانون برنامه هفت‌ساله دوم نسبت به عملیات موضوع آن تبصره در مواردی که شهرداریها نتوانند از عهده پرداخت سهم خود در مدت اجرای هر طرح برآیند و عدم توانایی آنها با توجه به بودجه شهرداریها به وزارت کشور و سازمان برنامه محرز شود سازمان‌برنامه اقدامی خواهد نمود که شهرداریها بتوانند بهای ماشین آلات و لوازم و وسایل مورد نیاز و همچنین هزینه انجام عملیات و خدمات را از محل‌شهرداریها به اقساط و در مدتی که از دوره برنامه هفت‌ساله دوم تجاوز نکند بپردازند سازمان برنامه پرداخت اقساط شهرداریها را به فروشندگان ومقاطعه‌کاران در قبال تعهد وزارت دارایی مبنی بر پرداخت مستقیم اقساط سهم شهرداریها به سازمان برنامه با رعایت قانون مصوب نهم دی ماه ۱۳۳۵ وتبصره ماده دوم قانون برنامه عمرانی هفت سال دوم تضمین خواهد نمود.

برای اجرای تعهد وزارت دارایی ادارات دارایی باید در مقابل حوالجات غیر قابل نکولی که از طرف شهرداری محل به اداره دارایی داده می‌شود از محل عوارضی که برای شهرداری وصول می‌کنند پرداخت اقساط شهرداری را در مقابل سازمان برنامه تعهد کرده و در رأس مواعد مقرر به سازمان برنامه پرداخت کنند.

شهرداری‌هایی که نتوانند سهمیه خود را برای اجرای هر طرح از محل چهل درصد عمرانی و اصلاحات مندرج در ماده شصت و هشت قانون شهرداری تأمین و پرداخت نمایند مکلفند کسری آن را از محل صدی ۲۰ هزینه پرسنلی و صدی (۲).(۱)۱۹ هزینه اداری و تنظیف و امثال آن و نیم درصد سرشماری مقرر در قانون شهرداری تأمین نمایند.

تصمیم قانونی فوق که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج از طرف مجلس شورای ملی‌اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در تاریخ ۱۳۳۵٫۱۱٫۱۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است