تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ۱۳۳۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس شورای ملی ۱۲۸۵-۱۳۵۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهمم

‌تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران - مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۳۴

مجلس شورای ملی در جلسه یکشنبه ۳۴٫۷.۱۶ طبق ماده ۱۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران آقای رضا صراف‌زاده نماینده مجلس شورای ملی را به‌سمت ناظر در سازمان بیمه‌های اجتماعی انتخاب نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه شانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت