تصمیم قانونی دایر به انتخاب پنج نفر از مجلس شورای ملی جهت شرکت در هیات مختلط ۱۳۳۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دایر به انتخاب پنج نفر از مجلس شورای ملی جهت شرکت در هیات مختلط - مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ [۱]


‌به موجب ماده اول قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور پنج نفر آقایان: دکتر شایگان - دکتر عبدالله معظمی - حسین مکی -‌ناصرقلی اردلان - اللهیار صالح طبق تصمیم قانونی مربوط به طرز انتخاب اعضاء هیأت مختلط در جلسه یکشنبه ۱۳۳۰۰۲۰۲۲ از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

‌تصمیم قانونی بالا به موجب ماده اول قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور در جلسه یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ از طرف مجلس‌شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبع[ویرایش]

  1. مجموعه موضوعه و مصوبات دوره شانزدهم قانونگذاری - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۱۳۷