تصمیم قانونی دایر به اجازه اجرای مقررات حکومت نظامی در پاره‌ای از نقاط جنوب

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

‌تصمیم قانونی دایر به اجازه اجرای مقررات حکومت نظامی در پاره‌ای از نقاط جنوب - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ فروردین ۱۳۳۰ مجلس سنا [۱]


مجلس شورای ملی در جلسه شب یکشنبه ۱۳۳۰٫۱٫۲۵ در نقاط آبادان - گچساران - آغاجاری - لآلی - بندر معشور - هفتگل و مسجد سلیمان از تاریخ پنجم فروردین ماه ۱۳۳۰ برای مدت دو ماه اجرای مقررات حکومت نظامی را تصویب نموده‌است.


تصمیم قانونی بالا در جلسه شب یکشنبه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۴