بیانیه‌های میرحسین موسوی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 1. تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد
 2. ابطال انتخابات، تنها راه حمایت از مردم و دولت
 3. موج سبز
 4. پنج‌شنبه همه‌جا عزاداری کنید
 5. آمده بودم تا بگویم
 6. کشور متعلّق به شماست
 7. کلمهٔ سبز
 8. مجرمان انتخاباتی در کنار مسببان اصلی اغتشاشات اخیر قرار گرفته‌اند
 9. امید، بذر هویت ماست
 10. از بیدادگاه‌های نمایشی انتظار دارند ملت را به چه چیز قانع کنند؟
 11. راه سبز امید را زندگی کنیم
 12. مراقب باشید آن‌ها به هنگام نابود کردن خود، به کاشانه و کشورتان لطمه نزنند
 13. پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد
 14. این زندگی‌های ماست که به هر امری معنا می‌بخشد
 15. بسیجی واقعی
 16. در میدان وجدان‌های مردم، خاکریزهایتان در حال سقوط است
 17. مردم در پشت چهرهٔ نیروهای مهاجم، برادران خود را می‌بینند
 18. منشور جنبش سبز