بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم سخنرانی‌ها

تصمیم‌های مجلس شورای ملی ۱۲۸۵-۱۳۵۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی

هنگام گشایش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی ۷ اردی‌بهشت ماه ۱۳۳۱


با استعانت از درگاه خدامند متعال و با کمال مسرت خاطر هفدهمین مجلس شورای ملی را افتتاح می نماییم امیدواریم که در طی این دوره قانونگذاری با تشریک مساعی مجلسین و دولت مشکلات عمومی برطرف شده وسایل آسایش مردم فراهم گردد.
روش دولت ما در سیاست خارجی حفظ مناسبات دوستانه و حسنه با تمام کشورها بر اساس احترام متقابل و پیروی از منشور سازمان ملل متحد و در عین حال تقویت قوای تامینیه به منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور خواهد بود و در سیاست داخلی همانطور که کرارا تصریح نموده‌ایم تامین رفاه مردم و بالا بردن سطح زندگانی افراد مخصوصا طبقه کشاورز و کارگران بوسیله اعمال تولیدی و استفاده از منابع طبیعی کشور از آنجمله بهره‌برداری از منابع نفت که صنعت آن در سرتا سر ایران ملی شده‌است.
برای این که به بحران اقتصادی خاتمه داده‌شود و کارهای تولیدی و مبادلات بازرگانی رونق گرفته و سرمایه‌های فردی بکار افتد قبل از همه چیز بایستی امنیت قضایی بتمام معنی برای عموم تامین شود و دستگاه دادگستری خالی از هر نوع شائبه بوظایف خود عمل نموده با کمال بی غرضی و بی طرفی بدون ملاحظات سیاسی احقاق حق نموده تبهکاران را باسرع اوقات بکیفر برساند.
بدون امنیت قضایی زندگانی در جامعه قابل تحمل و امیدبخش نیست و در محیط هرج و مرج و تبعیض هیچ دولتی قادر به انجام وظیفه نخواهد بود و بدون رعایت اصل عدالت اجتماعی و مرتفع ساختن حوائج ضروری عموم طبقات ملت هیچ عملی ثبات و دوام کافی نخواهد داشت.
عدالت اجتماعی مایه قوام و دوام و باعث نظم و آرامش جامعه است
جا دارد که همه طبقات مخصوسا اغنیا و توانگران و کارفرمایان اجرای آن را از جان و دل خواستار باشند. بهمان نسبتی که اشخاص از جامعه استفاده کرده و مرفه زندگی می کنند بهمان نسبت بایستی فداکاری کرده با پرداخت مالیات و اقدامات دیگر در مصارف کشور شرکت نمایند تا طقات محروم و مستمند و بی وسیله بتوانند به آسانی بار زندگی را بدوش کشیده وسیله معیشت را با داشتن بهداشت و فرهنگ کافی دارا باشند.
تشیید مبانی مذهبی و ترویج شعائر اسلامی که بهترین سرمشق عملی زندگی اجتماعی ما است در ایجاد نظم و آرامش و امنیت قضایی و حفظ وحدت قومی و جلب اعتماد یکی از مهمترین عوامل است یقین است آقایان نمایندگان باین اصل کلی متوجه بوده و در این ران از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند نمود.
اصلاح قانون انتخابات که نواقص آن محتاج بتذکار نیست و تصویب قوانینی که بنیه اقتصادی کشور را تقویت نموده برای مردم استفاده عملی داشته باشد و بودجه مملکتی را توازن بخشد از اهم مسائل است و انتظار داریم که با حسن نیت و همکاری صمیمانه مجلسین بنحو احسن انجام پذیرد
با استظهار به عنایات پروردگار آرزومندیم که کشور ما از حوادث مصون مانده سعادت ملت ایران از هر حیث تامین گردد.