برگه:Zendegani-man.pdf/۹۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.

واژه های نوی که در این دفتر بکار رفته‬

واژه چَم واژه چَم
آخشیج‬ ضد ‪ ،‬نقیض‬ بیوسیدن‬ منتظر بودن‬
آزمایش‬ امتحان‬ بی یکسو‬ بیطرف‬
آغالانیدن‬ تحریک کردن ‪ ،‬شورانیدن‬ بی یکسویی‌‬ بیطرفی‌‬
آمیغ‬ حقیقت‬ پروا‬ توجه ‪ ،‬اعتنا‬
آهنگ‬ قصد و اراده‬ جداسری‬ استقلال‬
انگار‬ فرض‬ جُستار ‬ مبحث‬
انگاریدن‬ ‫فرض کردن‬ چَخِش‬ مجادله‬
انگیزش‬ تحریک‬ چخیدن‬ مجادله کردن‬
انگیزیدن‬ انگیختن ‪ ،‬باعث شدن‬ چیره‬ غالب‬
باری‬ لااقل ‪ ،‬اقلا‬ چیستان‬ معما‬
‫بازنمودن‬ بیان کردن‬ خامه‬ قلم‬
باشندگان‬ حاضران ‪ ،‬موجودات‬ خُرده‬ عیب ‪ ،‬ایراد‬
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال


‫باشنده‬

‫حاضر ‪ ،‬موجود‬

‫خﹶستوان ؛ خﹶستو‬

‫معترف ‪ ،‬مقر‬

‫باهُماد‬

‫جمعیت ‪ ،‬حزب‬

‫خﹶستویدن‬

‫اعتراف کردن‬

‫بایا ‪ ،‬باینده‬

‫وظیفه ‪ ،‬واجب‬

‫خواها‬

‫خواستن همیشگی‌‬

‫بدگواری‬

‫سوﺀ هاضمه‬

‫خودکامگی‌‬

‫استبداد‬

‫بدیده گرفتن‬

‫در نظر گرفتن‬

‫درآمدن‬

‫وارد شدن‬

‫بدنهاد‬

‫بد سرشت ‪ ،‬نانجیب‬

‫دُرچیده‬

‫مرتب‬

‫بسامان‬

‫منظم‬

‫دررفت‬

‫‌هزینه ‪ ،‬خرج‬

‫بسیج‬

‫تدارک‬

‫درزمان‬

‫فورا ‪ ،‬بلافاصله‬

‫بسیجیدن‬

‫تدارک دیدن‬

‫دریافتن‬

‫درک کردن‬

‫بندواژه‬

‫حرف‬

‫دریوزه‬

‫گدایی‌‬

‫بیکبار ؛ بیکباره‬

‫بکلی ‪ ،‬یکدفعه ‪ ،‬بناگاه‬

‫دریغ‬

‫مضایقه‬

‫بیوسان‬

‫منتظر‬

‫دْژخوی‬

‫دارای خویهای بد‬