برگه:Zendegani-man.pdf/۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
زندگانی من / احمد کسروی
۷
 

فهرست

‫‪ -۱‬خانواده ما‬

‫‪ -۲‬مکتبی که من رفتم‬

‫‪ -۳‬چند سخنی از پدرم‬

‫‪ -۴‬‌همباز پدرم‬

‫‪ -۵‬یک روز دشواری در زندگی من‬

‫‪ -۶‬میبایست از درس دست بکشم‬

‫‪ -۷‬بار دیگر بدرس پرداختم‬

‫‪ -۸‬دوستانی که در مدرسه پیدا کردم‬

‫‪ -۹‬دلبستگی که بمشروطه پیدا کردم‬

‫‪ -۱۰‬چهار ماه خانه نشینی و بیکاری‬

‫‪ -۱۱‬چگونه از دامهای منطق و اصول جستم‬

‫‪ -۱۲‬بیماری سختی که گرفتار شدم‬

‫‪ -۱۳‬چگونه مرا بمسجد بردند؟‬

‫‪ -۱۴‬چگونه بدانشهای نوین راه یافتم؟‬

‫‪ -۱۵‬چگونه از ملایی رها گردیدم؟‬

‫‪ -۱۶‬دوستان آزادیخواه که پیدا کردم‬

‫‪ -۱۷‬چه آزارهایی از ملایان میدیدم‬

‫‪ -۱۸‬فشار زندگی که گرفتار میبودم‬

‫‪ -۱۹‬چگونه حداد از بهاییگری بازگشت‬

‫‪ -۲۰‬چگونه بمدرسه آمریکایی ها رفتم؟‬

‫‪ -۲۱‬دسته بندی که در مدرسه رخ داد‬

‫‪ -۲۲‬گفتگوهایی که با بهاییان میداشتم‬

‫‪ -۲۳‬چگونه بقفقاز رفتم؟‬

‫‪ -۲۴‬چگونه در تفلیس درنگ کردم؟‬

‫‪ -۲۵‬بازگشت بتبریز‬

‫‪ -۲۶‬چگونه بدموکراتها پیوستم؟‬

‫‪ -۲۷‬خشکسالی و گرسنگی‌‬

‫‪ -۲۸‬نمونه ای از رفتار ملایان‬

‫‪ -۲۹‬آغاز رنجش با خیابانی‌‬

‫‪ -۳۰‬چگونه بعدلیه رفتم؟‬

‫‪ -۳۱‬چگونه رنجیدگی بدشمنی انجامید؟‬

‫‪ -۳۲‬خیزش خیابانی و آزارهایی که بمن رسید‬

‫‪ -۳۳‬چگونه از تبریز بیرون آمدم؟‬

‫‪ -۳۴‬نخست بار که بتهران رسیدم‬

‫‪ -۳۵‬باز گفتگو با بهاییان‬