برگه:Zendegani-man.pdf/۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.
زندگانی من / احمد کسروی
۲
 

‫زندگانی من ‪ /‬احمد کسروی ‪........................................................................................................................................................................‬‬

‫‪۲‬‬

‫یادآوری ‪ ) :‬نوشته های زیر از ویراینده است(‬ ‫‪۱‬ـ در نوشته های شادروان کسروی؛ »من« خود نویسنده و »ما« گروه »آزادگان« یا »پذیرندگان« اندیشه های‬ ‫او میباشد‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ در نوشته های بازپسین شادروان چنین گﹸزیریده‪ ۱‬شده که بندواژﺓ )حرف( »ذال« با »زاﺀ« نمایش داده شود‪.‬‬ ‫پرچم روزانه شماره های ‪ ۱۴۱ ، ۱۴۰ ، ۱۳۸‬و »نوشته های کسروی در زمینه زبان فارسی« دیده شود‪.‬‬ ‫م واژه ای در پابرگی نباشد‪ ،‬میتوانید به پایان‬ ‫چِ‬ ‫‪ ۳‬ـ واژه های ناآشنای دفتر در پابرگی چُمیده اند‪ .۲‬چنانچه ُ‬ ‫دفتر بازگردید‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ دردیده )منظور( از واژه »ویراینده« که در جاهای بسیاری از دفتر بهره جسته شده‪ ،‬کسیست که کار‬ ‫ویرایش را بر روی دفتر انجام داده است‪ .‬خواستهایی‌‪ ۳‬که زیر این نام بازنموده‪ ۴‬شده‪ ،‬نه از ﹸگهُرِ‪ ۵‬دفترست‪ .‬این‬ ‫م واژه ها و نشانهای )آیات( قرآن یا سخنان تازی‪ ،‬نشانی پاره ها )سوره ها( در قرآن‪ ،‬ماهی‌‬ ‫چِ‬ ‫خواستها میتوانند ُ‬ ‫)قمری(بودن سالها‪ ،‬یادآوری‪ ،‬زند )شرح(‪ ،‬پیوست و ‪ ...‬باشند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ زندگانی شادروان کسروی را میتوان سه بخش کرد‪:‬‬ ‫بخش نخست ـ از کودکی تا ‪ ۳۰‬سالگی‌‬ ‫بخش دوم ـ ‪ ۱۲‬سال بودن در عدلیه )دادگستری(‬ ‫بخش سوم ـ ‪ ۱۲‬سال نبرد شادروان با گمراهی ها و بنیادگزاری آیین نوین پاکدینی که از یکم آذر ‪ ۱۳۱۲‬با‬ ‫پراکنیدن )انتشار( مهنامه پیمان آغاز و تا بیستم اسفند ‪ ۱۳۲۴‬با کشته شدن وی دنباله یافت‪ .‬این روزگار‪ ،‬بزرگترین‬ ‫روزگار زندگانی کسرویست‪ .‬بیشترین نوشته های او در این روزگارست‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ دفتر »زندگانی من« پیرامون بخش نخست زندگانی شادروان کسروی میباشد‪ .‬بخش دوم زندگانی‌‬ ‫شادروان در دفتر »ده سال در عدلیه« چاپیده‪ ۶‬است‪ .‬در کتاب »چرا از عدلیه بیرون آمدم«‪ ،‬شادروان‬ ‫شﹸوند)سبب( بیرون آمدن خود را از عدلیه باز نموده است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬گزیریدن = تصمیم گرفتن‬ ‫‪ -۲‬چم = معنی‌‬

‫چمیده = معنی شده‬

‫)ویراینده(‬ ‫)ویراینده(‬

‫‪ -۳‬خواستها = مطالب‬

‫)ویراینده(‬

‫‪ -۴‬بازنمودن = بیان کردن‬

‫)ویراینده(‬

‫‪ -۵‬گﹸهر = اصل‬

‫)ویراینده(‬

‫‪ -۶‬چاپیده = چاپ شده‬

‫)ویراینده(‬