برگه:Yaddashtha-ye E'temadu'l Saltana.pdf/۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.

مقدمه

مرحوم میرزا حسن خان اعتمادالسلطنه در دوران ناصرالدین شاه وزیر انطباعات رئیس دارالترجمه و رئیس اداره روزنامه جات دولتی بوده است.

وی چنانکه خود در روزنامهٔ شرف مینویسد پس از تحصیل در دارالفنون بسال ۱۲۸۰ هجری قمری نایب سفارت پاریس شده و در آنجا در مدرسهٔ لوی‌لو گراند بتحصیل پرداخته و پس از بازگشت در سال ۱۲۸۴ بتعبیر خود او بمنصب پیشخدمتی و مترجمی همایونی سرافراز آمده‌است و از آنوقت تا سالهای دراز همیشه در سفر و حضر با ناصرالدین‌شاه ندیم و دمساز بوده و بقول لرد کرزن «روزنامه خوان دائمی شاه» بوده‌است.

اعتمادالسلطنه در شمار فضلا و محققین عصر خود بوده و چندین کتاب از قبیل مرآت‌البلدان، مآثرالسلطان، منتظم ناصری، مطلع الشمس، خیرات‌الحسان، الماثر و الاثار و غیره ترجمه و تالیف کرده است.