برگه:Yaddashtha-ye E'temadu'l Saltana.pdf/۱۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.
— ۵ —
 

جمادی الاول ۱۲۹۸ وحسینقلی خان الشهیر با بوقداره والی پشت کوه لرستان، در رکاب باشد که تفنگ اندازی وشکارزنی را از پادشاه تماشا کند . هوا منقلب شد و نشد برود ، این رشادت بروزدیگر ماند . عصر را منزل آمدم ، شب را زود خوابیدم ، ، خسته بودم . چهار شنبه ششم امروز صبح شنیدم ظل السلطان آمده است دوشان تپه ، یعنی حکیم الممالک که منزل من آمده بود گفت ، باتفاق بباغ که شاهزاده آنجا افتاده بود رفتیم ، کله را بر باد دیدم ، خیلی فرمایشات فرمودند . حسینقلی خان والی را با خود آورده بودند که در رکاب شاهسوار شود و تفنگ انداختن شاه را ملاحظه کندو عبرت برد . شاهزاده ناهارخور ، بماهم ناهار دادند ، من نخوردم . سوار شدیم ، از دره ژاک وارد شکار گاه . شدیم ، شاه ناهار خوردند ، روزنامه پطرزبورغ عرض شد . بعد از ناهار من تنها رفتم خدمت ظل السلطان خلوت بود ، صحبت زیاد شد . ازولیعهد و نایب السلطنه میفرمودند ، ولیعهد را بیحال نایب السلطنه را طفل می ستودند و بالطاف پدرانه شاه خیلی مستظهر بودند . خداوندا در آتیه چه بروز خواهد کرد ! ترتیب کارها که چندا نخوش نیست . این شاهزاده مکار اگر بعد از پدرزنده بماند و باین خیال و قدرت باقی باشد خدا بداد ایران برسد که بواسطه نفاق بااخوان فی الواقع ایران را پست و ذلیل خواهد نمود ، چون هم خوف ورجا در وجود اوست . عقلای وطن او را زیاد دوست می دارند و طالبند ، در حالتی که کارها همه باخداست . من خودرا جز و عقلا نمی دانم . عجالة در سلطنت شاه خوشم و بیقای لواسانی ه که ایران طالب ، تا چه شود . خلاصه ما با حکیم الممالک و مچول خان منزل آمدیم . عصر که شاه مراجعت فرموده بودند معلوم شد قوچی در حضور حضرات شکار کرده بودند بودند و از خستگی آنها و اینکه خودشان بهیچوجه متالم نشده بودندراضی بودند . شب را مردانه شام میل فرمودند . امشب حکیم الممالک مهمان من بود ،الحمدلله واسبی تاخته زنده هستم ۱۰ - پنجشنبه هفتم امروز صبح خبر دادند شاه سوار نمی شوند . در وقت بالا رفتم ، شاه معین بیرون تشریف نیاورده بودند . امین السلطان آمده بود با حکیم طلوزان منزل ایشان رفتیم ، صحبت زیاد شد ، من جمله چندیست ، یعنی یک دوسالست، که در مخیله همایونی رسوخ نموده است که چرا در کالیفرنی ینگی دنیا ، در بعضی نقاط آفریق و در سیبر آسیا طلا الماس و در ایران این فلز گرانبها که خدای ی نقاط شود و در بعضی می ایران و ایرانیانست بدست نیاید ؟ اینست که بحساب صحیح متجاوز از هفتاد و بلکه هشتاد هزار تومان بجهة این مطلب بجهات مختلف و وضعهای مخصوص، ازمخارج دوهزار hulle sa las el der ، .. to live way Fallsal ( cleb