برگه:TarikhMashrouteh3.pdf/۲۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.
تاریخ مشروطهٔ ایران
۸۰۴
 

یکدسته از مجاهدان سوار شده برای آگاهانیدن مردم با موزیک در بازارها گردید. در این میان دو سه روز راهها باز و قند و نفت و دیگر چیزها بفراوانی به تبریز رسید و مردم از تنگی درآمدند. لیکن پس از دو سه روز دوباره راه بسته گردید. زیرا محمدعلیمیرزا چون آگاهی از کشته‌شدن شجاع‌نظام یافت لقب و جایگاه او را به پسرش موسی‌الرضاخان داده دستور فرستاد که همچنان راه را بسته دارد، و این جوان که هنوز بیست‌سال نمیداشت، بهمدستی پیرامونیان خود پکار پرداخت، تا هنگامیکه مجاهدان مرند را بگشادند. چنانکه در جای خود خواهیم نوشت.


پ ۲۵۲

دو تن از مجاهدان تبریز