برگه:TarikhMashrouteh2.pdf/۴۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


شد. هیچ تدبیر در مقابل اراده عمومی منتج نتیجه نشد مخصوصاً لایحه قریب باین مضمون نوشته باعضاء انجمن داده‌اند که در این مدت هر چه شما وکلای محترم بملت فرموده‌اید و صلاح دانسته‌اید تمرد از قبول فرمایشات مقرره نکرده‌ایم تا جان داریم باقتضاء انسانیت و وکالتی که داده‌ایم تحاشی و تمرد نخواهیم داشت ولیکن در این چند روز اخیره بر ما ملت ثابت شده و قراین خارجی هم بخوبی معلوم میدارد که عرایض شما اعضاء انجمن هم در طهران پیشرفت ندارد زیرا تا بامروز در هر قسم مطلبی که توسط وکلای محترم آذربایجان بجاهای لازم معروض داشته‌اید ابداً اعتنائی نکرده‌اند بلکه قابل استماع ندانسته‌اند و ما ملت نمی‌فهمیم معنی مجلس دارالشوای کبری و انجمنهای ایالتی چیست بالجمله صریحاً عرض میکنیم تا قانون اساسی بامضاء دولت و شخص سلطنت نرسیده از تعطیل عموم منصرف نخواهیم شد و از شما وکلای خودمانهم استدعای مخصوص داریم دیگر در این مسئله تجدید مطلب نفرموده و بر خودتان زحمت ندهید انتهی حالا با این ترتیب که عرض شد بحقوق اسلامیت و همه انبیاء و اولیاء قسم است که اسکات اهالی و متقاعد کردن عامه از قدرت این بندگان خارج است از جنابان عالی مستدعی هستیم تفضلا اقدام صحیحی بفرمایید این مطلب را هم بدانید اهالی تهیه ماهانه برای خودشان کرده و آناً فاناً مشغول استحکام اساس تحصن و مطالبه قانون اساسی میباشند چه ضرر دارد مجلس دارالشوری و اولیاء دولت وضع حالیه شهر و هیجان عامه را محرمانه از تلگرافخانه سئوال فرمایید تا معلوم شود آنچه را عرض کرده‌ایم عشری از اعشار از هزار یک ماوقع نیست دیگر رأی و اختیار با جنابانعالی است و فعلا از این بندگان غیر از عرض مستدعیات ملت کاری ساخته نیست زیرا وعده و نوید این مدت یکمرتبه و بکلی اعتبارات بندگانرا در پیش ملت برده و روی اظهار هیچ گونه مطلبی بملت نداریم و چون در تلگراف حضوری دیروز فرموده بودید که مجلس دارالشوری برای رعایت سلیقه و مسلک یکقطعه ایران از ملاحظات عمومی صرف نظر نمیتواند بکند جواب ملت این است که مگر ملت آذربایجان در اقدامات خودشان ملاحظه صرفه خود را داشته‌اند یا خدای نکرده سایر اهالی نقاط ممالک محروسهٔ ایران را در مستدعیات خودشان سهیم و شریک ندانسته‌اند که مجلس دارالشوری این نسبت را بآذربایجانی بدهند (انجمن ملی تبریز)

امروز انبوهی مردم بیشتر میبود، چندانکه تلگرافخانه و توپخانه

۳۷