برگه:TarikhMashrouteh2.pdf/۱۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.


پ ۳

حاجی شیخ فضل الله نوری

کار را جز بودن قانون و مشروطه در اروپا و نبودن آن در ایران نمیدانستند، و از اینرو از درون دل به پدید آوردن مشروطه و قانون میکوشیدند. چیزی که هست اینان که از علمای شیعی و بیگمان هوادار «شریعت» و «مذهب»

میبودند، خرسندی نمیدادند که قانونی بآخشیج «شریعت» گزارده شود و

۱۰