برگه:TarikhMashrouteh.pdf/۳۲۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


موزه، اداره مطبعه دولتی، اداره ابنیه عتیقه.

وزارت فواید عامه

اداره طرق و شوارع، اداره معادن، اداره شوسه و راه آهن و جنگلها.

وزارت تجارت

اداره تجارت، اداره محاکمات تجارتی داخله، اداره فلاحت، اداره صنایع.

این نخستین کابینه قانونی بود که بمجلس شناسانیده گردید. یکی از کارها که در این زمان در تهران رخ داد، آن بود که حاجی شیخ فضل الله بدستاویز برخی از نوشته‌های کتاب «مسالک المحسنین» طالبوف را بیدین خواند (تکفیر کرد). این سخن بروزنامه‌ها نیز افتاد و در حبل‌المتین در آن باره گفتار نوشته شد، و گویا یکی از بهانه‌ها که طالبوف برای نرفتن بتهران داشت همین می‌بود.

برخی پیش‌آمد‌های تبریزدر این میان در پایان سال در تبریز نیز، برخی کارها رخ میداد. کمیابی نان که گفتیم و همچنان مایهٔ گرفتاری می‌بود. چون انجمن پیکره ۶۷ در سال ۱۲۸۹ (۱۳۲۰) برداشته شده و نشان میدهد یک دسته از کوشندگان و آزادیخواهان تبریز را و نامهای آنان از راست بچپ چنین است.

رده یکم: ۱) میر قاسم لیلاوایی ۲) آقا کریم اسکندانی ۳) حسن پسر علی مسیو ۴) علی مسیو ۵) ضرغام - دانسته نیست برای چه میان آزادیخواهان بوده ۶) قدیر پسر علی مسیو ۷) نمی شناسیم.

رده دوم: ۱ و ۲) نمی‌شناسیم ۳) محمود آقا پسر حاجی محمد عمو ۴) میر علی‌اکبر سراج ) حاجی محمد عمو ۶۹) نمی‌شناسیم.

رده سوم: ۱) نمی‌شناسیم ۲) مشهدی محمد علیخان ۳) نمی‌شناسیم ۴) کربلایی حسین باغبان ۵) نمی‌شناسیم.

از رده چهارم کسی را نمی‌شناسیم. از رده پنجم آنکه تفنگ بدست ایستاده اسدآقا فشنگچی وانکه پهلوی او ایستاده حاجی‌خان پسر علی مسیو است.

۳۱۹