برگه:TarikhKholafaFatemi.pdf/۱۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

دیباچه
۳
 

استقلال و عظمت، (منهدم کننده بدخواهان و دشمنان خونخوار) ایران بوده‌اند، بطور فهرست از کتب تاریخی معتبره بنام ارمغان سفر هند تدوین و جمع‌آوری نماید، که با نهایت مسرت و افتخار به این کار بزرگ تاریخی توفیق حاصل گردیده است.

همانطور که یادآوری شد هنگام تشریف‌فرمائی اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران بهندوستان از طرف عموم طبقات ملی و دولتی همه نوع پذیرائیهای گرم و صمیمانه و استقبال بعمل آمد. و مخصوصاً، تجلیل بی‌نظیر مسلمانان به ویژه شیعیان پاکستان و استان بمبئی و هزارها ایرانی که در آن شهرهای عظیم مقیمند فراموش نشدنی است.

با کسب اجازه از پیشگاه مبارک شاهنشاه محبوب ایران برای اقامت، مدتی در شهر بمبئی و تجدید دیدار دوستان هندی و ایرانی، مدت یکسال در بمبئی نوقف نموده تا بتوانم برای این منظور مقدس تحقیقات کرده مدارک صحیحی بدست بیاورم، این فرصت و پیش آمد بسیارنیکو مرا بر آن داشت که درباره تاریخ صحیح خلفای فاطمی رحمةالله علیهم تحقیقات بیشتری کرده اطلاعات صحیحی تحصیل نمایم. خوشبختانه توفیق رفیق گشته با همراهی چند نفر از فضلا و دانشمندان، علمای کارآگاه و بزرگان نامی اسلامی در شهر بمبئی در نتیجه مساعی علاقمندان با دست یافتن بیک کتابخانه معظم فرصت خوبی بدست آمده مطالب مهمی را جمع‌آوری نمودم. امید است که با تأییدات خداوندی و انفاس قدسیه، با انتشار این کتاب پرده‌های تاریک از روی حقایق تاریخی واقعی خلفای فاطمی رضوان‌الله علیهم اجمعین با کوشش و سعی ابن ناچیز برداشته شود.

نام کتب تاریخی قدیم وجدید که در آن کتابخانه مطالعه و از آنها یادداشت شده است و نیز کتابچه و مجموعه‌ایکه قسمتی از تشکیلات و خدمات مهم تاریخی خلفای فاطمی بعالم اسلام و تشیع، در دوران نهضت فاطمیان بتوسط چند نفر از دانشمندان جمع‌آوری و بچاپ رسیده بود، مورد استفاده واقع گردیده است. برای مزید اطلاع فهرست آنها در این (دیباچه) بچاپ میرسد.

و چون کشور ایران نیز از نظر مأخذ و مدارک مربوط بمذهب تشیع و تاریخ اسلام و خلفای فاطمی دارای آثار مهمی میباشد، لذا از هندوستان بایران باز آمدم