برگه:Tarikh-e Mashruteh-ye Iran.djvu/۲۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.
تاریخ مشروطه ایران/ احمد کسروی
 

پ 80

میرزا علی اکبر خان دهخدا

و حروف خوب به چاپ میرسید، و آنگاه گفتارهای آنرا شیخ یحیی کاشانی که هم نویسنده خوب میبود و هم آگاهی بیشتر از دیگران میداشت مینوشت، ارجی در میان مردم پیدا کرد. و تا زمان توپ بستن مجلس همچنان پیش رفت.

حبل المتین هفتگی کلکته همچنان بیرون میآمد، ولی پیداست که این زمان اوج پیشین را نمیداشت. زیرا این زمان روزنامه های دیگری پیدا شده و نیاز مردم را بخواندن آن کمتر گردانیده بود. به ویژه که آن برای رسیدن بتهران یکماه بیشتر زمان میخواست و نوشته ها از بها میافتاد. این بود که این را بنام یک شاخه ای از آن در تهران بنیاد