برگه:TajereVenisi.pdf/۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.
–۶–

که نه در ونیس بلکه در همه ایتالیا تاجری بدرستگاری و بزرگواری او یافته نمیشود، و چون در یاری درماندگان و دستگیری افتادگان بی‌اختیار بود مردم نیز بی‌اختیار او را از دل و جان دوست میداشتند، و از همه بالاتر شخصی باسینونام بود که از قدیم با وی رفاقت داشت و او را از فرط دوستی پرستش میکرد.

باسینو از خانوادهٔ قدیم و بزرگ بودولی بفراخورشان و رتبهٔ خود دارایی نداشت، و با وجود این مایل بود که برای حفظ نام و آبروی خانوادگی با تجمل و حشمت زندگی کند و میراث خانوادگی خود را در این راه صرف کرده و بکلی تنگدست و بینوا شده بود و گاه برای مخارجی که بضرورت پیش می‌آمد محتاج بقرض میشد، و در اینگونه مواقع آنتونی بدادش میرسید و آنچه پول میخواست با کمال میل و بخوشروئی باو میداد و معاملهٔ این دو دوست یکدل چنان بودکه پنداشتی دو برادر و در ثروت و دارائی شریک یکدگرند.