برگه:TajereVenisi.pdf/۲۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.
–۲۴–

بلاریو رسید و نامه را که بلاریو برای حاکم نوشته بود بر دست پیشخدمتی بنزد حاکم فرستاد .

که مردی خردمند وکاردان بود در نامه خود پرشیا را بنام بالتازار معرفی کرده و بحاکم نوشته بود که من خود میخواستم در محکمه حاضر شوم و برای نجات دادن آنتونی سخنانی که میدانم بگویم لیکن متاسفانه مریض شدم و چون نمیتوانم بیایم بالتازار را که قاضی جوان و باهوشی است بجای خود فرستادم تاعوض من در محکمه گفتگو کند و مطالبی را که باید ، اظهار دارد .

حاکم سخت در شگفت ماند که یک قاضی جوان چگونه مدعی و داوطلب نجات آنتونی شده است ، و بهر حال او را اجازه ورود داد . پرشیا بنام بالتازار قاضی جوان وارد محکمه شد، و هیچکس از حضار حتی شوهرش باسینو که حاضر بود او را نشناخت