برگه:TajereVenisi.pdf/۲۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.
–۲۳–

آن نامه شرح داد ، و از بلاریو در خواست کرد که لباس رسمی خود را که در محکمه می پوشد برای او بفرستد . نامه را با پیکی برای بلاریو فرستاد، و او پس از خواندن نامه بی درنگ یک دست لباس رسمی برای پرشیا فرستادو پاسخ نامه او رانیز نوشت و برای رهایی آنتونی دستور هایی که لازم میدانست شرح داد . پس از رسیدن جامه و نامه پرشیا مقصود خودرابنریسا گفت و او را فرمود تا یکدست جامه مردانه باندازه قامت خود پیدا کرد و پوشید ، و خود نیز بلباس رسمی که بلاریو فرستاده بود ملبس گردید و بصورت قاضی جوانی درآمد . پس از تبدیل جامه خانم و خدمتگار که یکی قاضی و دیگری منشی قاضی شده بود روی براه نهادند ، و اتفاقاً در روزی که برای محاکمه آنتونی و شایلاک معین شده بود وارد ونیس شدند . در مجلس محاکمه حاکم و قاضیان شهر همه حضور داشتند ، وهنوز محاکمه شروع نشده بود که پرشیابدر محکمه 1