برگه:Sharaf 20 Ramadaan 1301.pdf/۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

تا در سال هزار و سیصد و یک مورد التفات مخصوص شهریاری کردیده از روی سزاواری بلقب مخبرالملکی ملقّب و مباهی آمد

مخبرالملک

بقیّه روزنامه سفر شاهنشاهی خلدالله ملکه بنمارستاق

دو میدان بیوش مانده کوهی جلو آمد که تمام آن کوه خراب و از هم پاشیده است قریب دویست ذرع راه از توی همین کوه است که ساخته‌اند چون احتمال ریزش سنک باز از آن کوه میرفت این دویست ذرع راه خالی از خطر نبود از آنجا کذشته بده یوش رسیدیم که در دست چپ درّه واقعست داخل ده نشده از راهی دیکر سرازیر آمدیم بتوی رودخانه و راندیم برای منزل از یوش تا محلّ اردو باز یک فرسخ