برگه:Sharaf 19 Shabaan 1301.pdf/۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

چندیست متروک شده و از میان رفته است که عبارت باشد از وزیر اوّل و شخص اوّل که آن مسئول کلّ امور دولت و ملّت و رعیّت باید باشد و احکام بالتّمام از شخص او صادر شود و چون ملاحظه فرمودیم تاسّف خوردیم که چرا باید رسم و قاعده صحیح قدیم دولتی را تا باین درجه متروک بکذاریم که سبب پیش نرفتن امور و زحمت خودمان و تمام مردم ایران باشد لهذا بموجب این دستخط از امروز ببعد تجدید این رسم و قانون قدیمه را کرده مقرر میفرمائیم که تمام اهالی ایران از شاهزادکان و صاحبان مناصب و طبقات نوکر از امرای عسکریّه و وزرای اهل قلم و غیره و غیره جناب آقا را بلقب و منصب صدارت اعظم شناخته ذرّه از حکم و صوابدید ایشان تجاوز و انحراف نورزند و ایشان هم در کمال قدرت و استقلال قرارهائیکه لازم است برای آبادی و حفظ مملکت و رعیّت استقرار بدهند و تمام صاحبان مناصب و طبقات نوکر را هر یک در مقام و شان و کار و شغل خودشان کمال تقویت را بکنند و عموم صاحبمنصبان و نوکرها هم در کلیّه انتظامات عمل بجناب صدراعظم امداد نمایند و تمام بروات و نوشتجاب دولتی و فرامین از هر قبیل و هر طبقه باشد ابتدا باید بامضای صدارت اعظم برسد و بعد مجری شود ۱۳۰۱

باغ و عمارت مبارکه صاحبقرانیه که از باغا بسیار خوش‌منظر باصفا و عمارات جدیدالوضع رفیع‌البنا و از منازل ئیلاقی خاصه سلطنت عظمی است مجاور قریه نیاوران و واقع در سمت شمالی صفحه شمیران و در روح و صفا و آب و هوا و رفعت محّل و فسحت منظر بهترین نقاط دامنهٔ البرز است سابقاً قصر و عمارتی عالی ولی از عهد قدیم و بوضع قدیم داشت در چهار سال قبل که سال لوئی‌ئیل یکهزار و دویست و نود و هفت و وزارت بنّائی ممالک محروسه با جناب یحیی‌خان مشیرالدّوله که اکنون وزیر عدلیّه اعظم هستند بود اراده سنیّه همایونی بتغییر وضع عمارت آنجا و بنای عمارتی جدید که برای مقرّ سلطنت واژه ناخوانا باشد علاقه یافته بجناب معزیّ‌الیه امر قدر قدر همایون القا کردید و جناب معزی‌الیه شروع به بنای عمارتی بسیار عالی بوضع عمارات مرغوبه دول اروپ نموده تا سال دیکر باتمام رسید و مزیّن بانواع زینت و مُبل و اسباب و بساطهای نفیس و اشیاء مرغوبه کردید و این قصر عالی از دو سمت مفتوح است یکی از طرف جنوب که منظر آن تمام حلکه طهران است و یکی دیکر از طرف شمال که نظر بکوه البُرز دارد طرف جنوب آن عالی‌تر و مزیّن‌تر است ولی چون اشجار خیابانها حایل بود و تمام بدنه عمارت را در صفحه نقاشی نمینمود لهذا طرف شمال آن که حایلی نداشته و محسوس‌تر بوده در این نقشه دورنما ساخته شده است

محمدحسن