برگه:Sharaf 04 Rabi al thani 1300.pdf/۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.


و غیره قرقی می‌انداختند بلدرچین میکرفتند بعد رفتیم بالای تپّه قدری نشسته دوربین انداختیم میر‌آخور که رفته بود ایلخی مادیان را به بیند آمد بالای تپه تعریف میکرد چند کرّه هم کرفته آورده بود یکی خیلی خوب بود دو پا سفید و کونه و پیشانی و دهن سفید آورده است که خودش تربیت کند خیلی خوب کرّه بود روز سه شنبه هفدهم صبح احوالم خیلی بهتر بود سوار شده رفتیم برای یورت چهل چشمه در اول دهنه لب رودخانه بنهار افتادیم جای کلزار باصفائی بود

 
کامران میرزا

نوّاب مستطاب اشرف ارفع اعظم والا امیرکبیر نایب‌السّلطنه وزیر جنک

 

بعد از نهار بشهر و غیره احکام زیاد نوشتیم غلامها بردند بعد سوار شده با امین‌السّلطان و فرّاشباشی و غیره مختصراً رفتیم برای تشخیص یورت و چادر سراپرده جای بسیار خوبی تعیین شد در اوّل دهنه که الی حال آنجا نیفتاده بودیم بعد کردش‌کنان قدری بالاتر رفتیم بسیار بسیار باصفا بود همه جا چمن و کلهای مختلف یک بلدرچین زدم مسیوهیبنه دندان‌ساز را دیدیم که کنار رودخانه پیاده شده بود ماهی بکیرد بعد کم‌کم مراجعت به منزل شد صحرا و هوا