برگه:Sharaf 01 Muharram 1300.pdf/۱۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

ملک و نظم دولت روزافزون و شکوه سلطنت و آسایش رعیت و امنیت طرق و شوارع و ترقیات مادی و معنوی و نشر علمیات و عملیات و رفاهیت عباد و معموری بلاد خاصع عمارت شهر دارالخلافه ناصره که امروزه از ابنیه رفیعه عالیه و مبانی و قصور رشیده و خیابانهای وسیعه داخل و خارج آن ذکر غوطه دمشق و سغد سمرقند را بر طاق نسیان کذاشته چنانکه اینک بهشتی است خرم یا ثانی اثنین باغ ارم و درین شهر و سایر بلاد ممالک محروسه از هر طرف که بینی اثرهای خیریه خسروانه است از آنجمله است ایجاد مدرسه دارالفنون در دارالخلافه و مدارس و مکاتب دیکر در سایر بلاد نشر علوم عالیه ایجاد مریضخانها و دواخانها ابنیه خیریه متکثره در اماکن شریفه تذهیب کنبد مظهر سرّ من رای ایوان طلای مشهد مقدس تذهیب کنبد حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام ایجاد تلکرافخانه ایجاد ضرابخانه با چرخ بخار ایجاد چراغ کاز ایجاد پست‌خانه چرخ بخار در قورخانه کارخانه توپ‌ریزی باروط کوبخانه با چرخ بخار کارخانه فشنک‌سازی کارخانه چاشنی‌سازی ایجاد دایره پُلیس سربازخانها در شهرها نظم عساکر و ترتیب آنها بنای قلعجات در سرحدات بنای مجمع‌الصنایع ترقی در نسج حریر و غیره ترقی در شال کرمان ابنیه متعدده در بلاد و شوارع عام بجهة رفاهیت عابرین ساختن راههای شوسه در اغلب بلاد که غالباً مسالک صعبه را سهل کرده انکشاف بعضی از معادن ایجاد مجلس شورای دولتی وزارت عدلیه منظم تعیین وزارتخانهای مرتب دارالطباعه و ایجاد روزنامها بالجمله تاریخ این عهد ابدمهد مختصر نشاید همینقدر کوئیم اعلیحضرت همایون را در هر کار مزیت و اختصاصی است که میتوان وجود مسعود مبارک را مبدع آن کار دانست بخصوص اسفار خیریت آثار همایونی در خارجه که اولاً سفر عتبات عالیات و عراق عرب بود در سال هزار و دویست و هشتاد و هفت ثانیا سفر اول فرنکستان در سنه هزار و دویست و نود که ممالک معتبره اروپا را تماماً سیاحت فرمودند ثالثا سفر ثانی فرنکستان در سال هزار و دویست و نود و پنج و درین سفر تمام سلاطین و امپراطورهای باتمکین اقلیم اروپ و رؤسای معظم ملل در پذیرائی وجود مسعود همایون حدّ حرمت و احترام را مرعی و منظور داشتند بلکه تا کنون هیچ پادشاهی در اقلیم فرهنک باین نحو پذیرفته نشده اللهم انصر جیشه و ابد عیشه

نواب مستطاب اشرف ارفع مظفرالدین میرزا ولیعهد دولت علّیه ایران

ولیعهد دولت جاویدشوکت علیه ایران حکمران و فرمانفرمای مملکت آذربایجان و مضافات مظفّرالدّین میرزا ادام‌الله بقائه روز جمعه چهاردهم ماه جمادی‌الثانیه سنه هزار و دویست و شصت و نه متولد شدند و در سال هزار و دویست و هفتاد بفرمانمرفائی و حکمرانی مملکت آذربایجان و مضافات نائل کردیدند و در ماه ذیحجه الحرام سنه هزار و دویست و هفتاد و هشت بولیعهدی دولت ابد آیت علیه برقرار شدند والی‌الآن که سال هزار و سیصد میباشد و سنین عمرشان تقریباً بسی رسیده مقلد امور فرمانفرمائی مملکت مزبوره و مضافات میباشند ادام‌الله تعالی شوکته و اجلاله

 

محمدحسن

۶