برگه:Shahnameh-Jules Mohl-02.pdf/۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

پادشاهی کی کاؤس

کار کی کاؤس بشهر بربرستان ودیگر داستانها


رزم کردن کاؤس با شاه هاماوران

  ز موبد بدین گونه داریم یاد هم از گفت آن پیر دهقان نژاد  
  کز آنپس چنان کرد کاؤس رای که در پادشاهی بجنبد ز جای  
  از ایران بشد تا بتوران و چین گذر کرد از آنپس بمکران زمین  
  ز مکران شد آراسته چون عروس بر آمد دم نای و بوق و کوس  
  بپذرفت هر مهتری باژ و ساو نکرد آزمون گاو با شیر تاو  ۵
  چنان هم گرازان ببربر شدند جهانجوی با تاج و افسر شدند  
  شه بربرستان بیآراست جنگ کز انبوه ایشان جهان گشت تنگ  
  سپاهی بیآمد ز بربر برزم که برخاست از لشکر شاه بزم  
۳